‘Segment XVII, ‘Patrimonium’
gevelproject door de kunstenaars Dijkman/Osterholt, van 14 oktober 2004 t/m januari 2005

Wie anno 2004 door de multi-etnische wijk Transvaal loopt ziet in de winkelstraten een grote hoeveelheid lichtbakken en borden met de meest exotische reclame-uitingen. Daarnaast staan de sobere, vrome, in steen gemetselde spreuken die onder poorten en aan de muren van gebouwen te vinden zijn in schril contrast met hun huidige omgeving en vallen nauwelijks op. De twee kunstenaars Marjolijn Dijkman/Wouter Osterholt hebben deze teksten voor het laatst in het licht gezet voordat de gebouwen waar ze in staan gemetseld worden gesloopt.

De twee kunstenaars bedachten voor het mobiel projectbureau OpTrek een gevelproject waarin de christelijke teksten, die ooit aan het begin van de afgelopen eeuw werden geplaatst door de woningstichting Patrimonium, een hoofdrol spelen. Ze waren bedoeld als een soort leuzen, zoals ‘draagt elkanders lasten’ gericht aan de mensen die hier kwamen wonen en die in deze jaren sterk verdeeld waren in gereformeerde en katholieke zuilen.

In het project Segment XVII, ‘Patrimonium’ brengen de kunstenaars de oude teksten, die nog te vinden zijn in de wijk samen met de vormgeving van huidige gevelreclame. Een installatie in de vorm van een grote hoeveelheid lichtbakken, luifels, uitbouwsels en reclameborden die de spreuken voor de laatste keer tonen aan de wereld. De kunstenaars zien dit werk als een ‘monument’ voor het in elkaar schuiven van verschillende culturen en tijdsperioden. Met de afbraak van de oude huizen, die geschiedenisdragers zijn van een bepaalde tijd, verdwijnt ook weer een stuk Nederlands cultuurgoed. De kunstenaars zij benieuwd naar de reactie van de mensen als zij dit contrast, wat al in de wijk aanwezig is, versterken en zichtbaar maken in hun installatie. Wordt dit opgevat als een belediging van het oud Hollandse erfgoed of juist als een ontkenning voor een nieuwe culturele inbreng? De kunstenaars constateren dat op de dag van vandaag verschillende culturen naast elkaar leven en zijn benieuwd hoe zij zich in de toekomst zullen verhouden tot elkaar en wat dit voor een toekomstig straatbeeld zal opleveren.

Het project werd geopend met een toespraak van Michael van Hoogenhuyzen (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag), het koor van buurt- en kerkhuis de Paardenberg en met een maaltijd door het eethuis: ‘‘In den vettuh re’gâh”

Locatie: De la Reyweg 548, hoek Vrijstaathof, Den Haag
Openingstijden: dag en nacht toegankelijk, tot het pand in december 2004 wordt afgebroken.
Bereikbaarheid: tram 6,11,12 naar Hobbemaplein en bus 25, halte De la Reyweg


Met dank aan: Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Wooncorporatie Staedion, eethuis’ In den vetten Reiger’, buurt- en kerkhuis de Paardenberg

Voor meer informatie over Marjolijn Dijkman, zie:

www.marjolijndijkman.com
www.enoughroomforspace.org

Meer foto's...